Author - First Study

Lớp Nghe-Nói Trung cấp N3

Lớp học dành cho những bạn: Dành cho những bạn đang theo học trình độ N3 (tương đương lớp F) trở lên. Những bạn đã học ngữ pháp tiếng Nhật tuy [...]