Các khóa đào tạo đặc biệt

KHAI GIẢNG LỚP N5-N4 CẤP TỐC THÁNG 7

#LỚP_N5_CẤP_TỐC: KHAI GIẢNG NGÀY 15/07/2019 ✔ Những người chưa từng học tiếng Nhật ✔ Những bạn có dự định du học kỳ tháng 04/2020 ✔ Kết thúc N5 trong vòng hai tháng ✔ Học liên tục hàng ngày 1️⃣ Thời [...]

Khai giảng lớp N5-2 dành cho người bận rộn

Khai giảng khóa học 1 tuần 2 buổi dành cho những bạn bận rộn chỉ duy nhất trình độ N5-2. Thời lượng 210 phút Số tiết học 4 tiết ①17:30~18:30 ②18:35~19:35 ③19:45~20:45 ④20:50~21:20 Số buổi học 21 buổi học Bài [...]

LỚP HỌC HÈ ĐẶC BIỆT

Trường Nhật ngữ First Study sẽ khai giảng khóa học đặc biệt dành cho những bạn muốn học Cấp tốc chương trình sơ cấp trong hè này đấy!! ✴Không có lớp [...]