Chương trình đào tạo

KHAI GIẢNG LỚP N5-N4 CẤP TỐC THÁNG 7

#LỚP_N5_CẤP_TỐC: KHAI GIẢNG NGÀY 15/07/2019 ✔ Những người chưa từng học tiếng Nhật ✔ Những bạn có dự định du học kỳ tháng 04/2020 ✔ Kết thúc N5 trong vòng hai tháng ✔ Học liên tục hàng ngày 1️⃣ Thời [...]

Khai giảng lớp N5-2 dành cho người bận rộn

Khai giảng khóa học 1 tuần 2 buổi dành cho những bạn bận rộn chỉ duy nhất trình độ N5-2. Thời lượng 210 phút Số tiết học 4 tiết ①17:30~18:30 ②18:35~19:35 ③19:45~20:45 ④20:50~21:20 Số buổi học 21 buổi học Bài [...]