Thông báo từ First Study

KHAI GIẢNG LỚP N5-N4 CẤP TỐC THÁNG 7

#LỚP_N5_CẤP_TỐC: KHAI GIẢNG NGÀY 15/07/2019 ✔ Những người chưa từng học tiếng Nhật ✔ Những bạn có dự định du học kỳ tháng 04/2020 ✔ Kết thúc N5 trong vòng hai tháng ✔ Học liên tục hàng ngày 1️⃣ Thời [...]

LỊCH THI THỬ JLPT NGÀY 8/6/2019

📢📢THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI THỬ JLPT!!! ✅ Bạn sắp dự thi JLPT và muốn kiểm tra trình độ của mình? ✅ Bạn không thi JLPT nhưng cũng muốn tự kiểm tra trình [...]